Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Tamujemy Przemoc - Projekt pilotażowy

Projekt "Tamujemy Przemoc" adresowany jest do szkół podstawowych, a zaplanowane w nim działania skierowane są zarówno do uczniów, nauczycieli jak i rodziców.

Realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I (01.2015-06.2015): cykl szkoleniowy dla nauczycieli przygotowujący do pełnienia roli Lidera Bezpieczeństwa w Szkole oraz otwarte konsultacje dla szkół z zakresu budowania bezpieczeństwa i radzenia sobie z przemocą w szkole.

Etap II (09.2015-06.2016): w 5 wybranych szkołach zostana przeprowadzone takie działania jak: grupy robocze dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla rodziców, wsparcie indywidualne dla ofiar przemocy, grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy, konsultacje oraz ilościowa diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

powrót do listy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com