Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Sygnały wskazujące na problem przemocy w szkole

Agresja w szkołach jest zjawiskiem systemowym – dotyka wszystkich uczestników życia szkolnego: uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną, dyrekcję, a nawet osoby z zewnątrz mające sporadyczny kontakt z daną placówką: trenerów prowadzących szkolenia, nadzór pedagogiczny etc.

Przedstawiamy listę objawów, które wskazują na dotknięcie danego systemu szkolnego problemem przemocy. Większość z nich może wynikać z wielu różnych przyczyn, niekoniecznie przemocy. Niepokojące jest natomiast współwystępowanie – im więcej z nich daje się zauważyć, tym większy problem dotyka daną placówkę.

Funkcjonowanie uczniów:

 • Częste używanie wulgaryzmów

 • Bicie, szturchanie, popychanie

 • Wykluczanie z grona

 • Niszczenie, chowanie sprzętów

 • Zastraszanie

 • Wymuszanie

 • Częste konflikty w gronie – podziały w klasie

 • Zjawisko kozła ofiarnego – obwinianie przez zespół klasowy jednej, tej samej osoby za wszelkie trudności, które dotykają daną grupę połączone z jawnym okazywaniem wrogości i niechęci do danej osoby

 • Cyberprzemoc: „gorące maile”, robienie ośmieszających zdjęć i nagrań, szydercze wpisy na profilach, obraźliwe smsy, głuche telefony etc.

 • Niska motywacja i frekwencja na imprezach skierowanych do całej klasy: wycieczki szkolne, wigilie klasowe

 • Częste choroby

 • Wagary

 • Wykluczanie z grupy osób, które chcą się uczyć lub szukają pomocy u nauczycieli

 

Funkcjonowanie nauczycieli:

 • Konflikty w gronie pedagogicznym

 • Wykluczanie z grona (z relacji towarzyskich lub zawodowych) pojedynczych nauczycieli

 • Sztywna i mocna hierarchizacja grona

 • Mocna rywalizacja nauczycieli

 • Funkcjonowanie w gronie postaw odnośnie przemocy i pracy: „Nauczyciel musi sobie poradzić samemu w pracy wychowawczej”; „nauczyciele nie mają skutecznych narzędzi do wprowadzania dyscypliny”; „brak autorytetu utrudnia jakąkolwiek skuteczną pracę wychowawczą”.

 • Traktowanie przez grono agresywnych zachowań uczniów wobec poszczególnych nauczycieli jako przejawu słabości tych pedagogów.

 • Brak lub słaba wymiana informacji między nauczycielami, a także pedagogiem i psychologiem odnośnie „trudnych przypadków”.

 • Kładzenie nacisku głównie na posłuszeństwo i ciszę na lekcji jako celu pracy wychowawczej z uczniami

 • Częste absencje i choroby

 • Zastraszanie uczniów

 • Bezradność nauczycieli wobec agresywnych zachowań uczniów do siebie nawzajem i do pedagogów

 • „Wysyłanie” agresywnych uczniów do pedagoga lub dyrekcji jako podstawowy sposób interweniowania w przypadkach agresji uczniów.

 

Funkcjonowanie dyrekcji:

 • Stosowanie różnych form mobbingu w stosunku do nauczycieli: zastraszania, podważania kompetencji, obrażania etc.

 • Tendencja do „zamiatania pod dywan” spraw wychowawczych, w których należałoby wyciągać konsekwencje

 • Stosowanie różnych form przemocy w stosunku do agresywnych uczniów

 • Częste zmiany nastroju

 • Częste choroby

 

Funkcjonowanie rodziców:

 • Unikanie kontaktu ze szkołą

 • Tendencja do chronienia swoich dzieci przed jakimikolwiek konsekwencjami „za wszelką cenę”

 • Angażowanie się bezpośrednie w rozwiązywanie konfliktów między uczniami: dzwonienie do nich, grożenie konsekwencjami

 • Agresywne nastawienie do nauczycieli

 • Zastraszanie nauczycieli

 • Usprawiedliwianie nieobecności dzieci bojących się przychodzić do szkoły

 

Jeśli nie są Państwo pewni, czy natężenie sygnałów wskazuje na problem z przemocą w szkole – prosimy o kontakt z naszą fundacją: fundacja@falochron.org.pl

 

 

Opracowanie: Tomasz Wojciechowski

Fundacja „Falochron”

powrót do listy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com