Fundacja na rzecz bezpieczeństwa
i współpracy w szkole

Subskrybuj nasz newsletter

Oświadczenie dotyczące projektu Nawigator-Edukacja Seksualna

Oświadczenie Fundacji FALOCHRON Działającej na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole i Nieformalnej Grupy Edukatorów Seksualnych NAWIGATOR dotyczące projektu Nawigator-Edukacja Seksualna

Informujemy, że w ramach projektu Nawigator - Edukacja Seksualna realizowane były następujące działania:

1) Warsztaty dla młodzieży

Przeprowadzono 15 warsztatów z edukacji seksualnej w szkołach ponadgimnazjalnych, które wyraziły chęć współpracy w ramach projektu. Każdy warsztat poprzedzony został przeprowadzeniem ankiety badającej wiedzę młodzieży z tematyki dojrzewania, relacji międzyludzkich, ciąży, antykoncepcji i metod planowania rodziny, chorób przenoszonych drogą płciową oraz przemocy seksualnej. Na podstawie wyników ankiety dobrany został temat realizowany w danej klasie. Każdy warsztat trwał 2 godziny lekcyjne, realizowany był przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą (dyskusje, praca w grupach, miniwykłady). Pod koniec warsztatu uczniowie proszeni byli o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych mających na celu ocenę przydatności zajęć.

2) Konferencja

16 marca 2013 przeprowadzono konferencję 'Wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian?”. Konferencja była otwarta - zaproszenie było skierowane do wszystkich chętnych,  wykłady wygłosiła większość osób, które zgłosiły chęć do aktywnego udziału. Zaproszenie do aktywnego udziału umieszczone było na stronie internetowej projektu oraz promowane na profilu projektu na portalu facebook.com. Dodatkowo zaproszenia zostały przesłane do instytucji zajmujących się edukacją seksualną w Polsce. Każdy z prelegentów sam dobierał temat oraz treść swojego wystąpienia.

3) Petycja do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

W ramach projektu stworzono petycję do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wprowadzenie rzetelnej, neutralnej światopoglądowo oraz obowiązkowej edukacji seksualnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Kraków na rok szkolny 2013/2014.

Po konferencji w internecie pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na temat naszych działań, takich jak:

-"chodzi o usiłowanie wprowadzenia do szkół hedonistycznej edukacji seksualnej i seksualizację dzieci i młodzieży"

- "chcą, cytując ostatnią konferencję w Krakowie, np. uczyć technik masturbacji, kiedy 'rozpocząć'[...], 'tolerancji'. Również postulują zmianę podręczników propagując ideę partnera A i B zamiast normalnego modelu rodziny"

Informujemy, że Grupa NAWIGATOR ani Fundacją FALOCHRON nigdy nie wyrażała powyższych poglądów. Te fałszywe informacje stanowią naruszenie dóbr Fundacji oraz osobistych dóbr wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Opis rzeczywistych działań podejmowanych w ramach projektu Nawigator-Edukacja Seksualna znajduje się na stronie edukacjaseksualna.edu.pl

powrót do listy
Wszelkie prawa zastrzeżone © Falochron 2012 Strona wykonana przez ParabolaLab.com